ABOUT US

DARK Design Group er et tverrfaglig arkitekt- og designhus som består av selskapene Zinc, Lark og DARK Arkitekter. Vi har studioer på Skøyen, i Fredrikstad, Drammen, Stavanger, Bergen og Gdansk.

Vår styrke er at vi både har faglig bredde og spisskompetanse– og evner å samarbeide på tvers av fagfelt og lokasjoner.

Vi ønsker å være en pådriver for en bærekraftig utvikling i vår bransje, både i Norge og internasjonalt. Vårt bærekraftsløfte tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Vi ønsker å skape de beste prosjektene for fremtiden og kommende generasjoner, Fra ide og konsept til overlevering av ferdig prosjekt.

Vi skaper varig og vakker arkitektur og design for folk og samfunn.

I ethvert prosjekt vil vi alltid søke å utvikle innovative og bærekraftige løsninger.

Board

Chairman

Ole Petter Tennfjord

Økonomidirektør / partner Dark Design Group AS

Director

Geir Gustav Hantveit

Konsernsjef / partner Dark Design Group AS

Director

Jostein Korsnes

Arkitekt / partner Dark Stavanger AS

Director

Bjørg Eva Røssak

Interiørarkitekt / partner Zinc AS