Dark Design Group er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som
beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags
personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder
for: darkdesigngroup.no

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi samler ikke inn noen personopplysninger eller cookies på vår nettside darkdesigngroup.no

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si
da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du
kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.